قوانین و مقررات

توافق نامه سطح خدمات (SLA) دانشگاه علوم پزشکی کردستان جهت مراجعه کنندگان به سامانه نوبت دهی اینترنتی پزشکان به منظور تداوم استفاده از خدمات این سامانه.

ذینفعان:

این توافق نامه کلیه خدمات مربوطه رزرو نوبت که مورد توافق دریافت کنندگان خدمت است مشخص می کند این توافق نامه جایگزین فرآیندهای جاری نمی شود مگر اینکه به صراحت در همین سند ذکر شده باشد.

دامنه خدمت:

نوبت دهی اینترنتی پزشکان مطابق با برنامه حضور پزشکان.

الزامات کاربران:

  • کاربر موظف است نسبت به ثبت اطلاعات بصورت صحیح در سامانه اقدام نماید.
  • کاربر موظف است نسبت به حفظ اطلاعات شخصی خود کوشا باشد.
  • خدمات فقط به مالک اطلاعات ثبت شده در سامانه ارائه می گردد.
  • بر اساس قوانین مراکز درمانی، ارائه خدمات تنها با ارائه کد ملی امکان پذیر است. در صورت مغایرت اطلاعات، خدمتی به کاربر ارائه نمی شود.
  • در صورت عدم مراجعه کاربر در زمان مقرر (براساس نوبت اخذ شده) به پزشک امکان استرداد وجه ممکن نمی باشد.
  • هزینه پرداخت شده توسط کاربر به دلیل تنوع خدمات سلامت متغیر است. لذا تسویه نهایی در مرکز درمانی صورت می گیرد.
  • زمان اعلام شده جهت مراجه کاربر به پزشک تقریبی می باشد.

مدیریت خدمات:

  • در دسترس بودن خدمات.
  • خدمات سامانه به صورت 24 ساعته در شبانه روز در دسترس مراجعه کنندگان می باشد، مگر در مواردی مانند قطعی و اختلال در اینترنت. .
  • با توجه به اینکه پرداخت ها از طریق شبکه بانکی (شاپرک )انجام می گیرد لذا تضمین تراکنش های انجام شده به عهده این شبکه می باشد.

محرمانگی:

دانشگاه مسئولیت حفظ محرمانگی اطلاعات ثبت شده کاربران را به عهده دارد.

logo