• اطلاعیه◄ مردم عزیز استان کردستان، مسافرین محترم خواهشمند است بیماران خود را که نیازمند دریافت خدمات جراحی مغز و اعصاب، جراحی ارتوپدی، جراحی عمومی، تصادفات، حوادث و سوانح هستند را به مرکز پزشکی آموزشی درمانی کوثر واقع در بلوار پاسداران بالاتر از دانشگاه علوم پزشکی کردستان هدایت نمایند. (روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان)
جستجوی شیفتها براساس بیمارستان
1 کلینیک ویژه سنندج
1 کلینیک تخصصي و فوق تخصصي توحید
1 کلینیک تخصصی بیمارستان قدس
2 کلینیک روانپزشکی خانواده
1 کلینیک تخصصی بیمارستان سقز
2 کلینیک تخصصی بیرون از بیمارستان سقز(جنب دادگاه قدیم)
1 کلینیک بیمارستان شهید بهشتی قروه
1 کلینیک فجر 1
2 کلینیک فجر 2
1 کلینیک بوعلی شماره 1 (خارج بیمارستان)
2 کلینیک بوعلی شماره 2 (داخل بیمارستان)
1 کلينيک تخصصي بيرون از بيمارستان بانه (ساختمان سحر خيز)
2 کلينيک تخصصي بيرون از بيمارستان بانه (درمانگاه شماره 1)
1 کلینیک بیمارستان امام حسین (ع)بیجار
2 کلینیک تخصصی اریکه گروس
1 کلینیک تخصصي بیمارستان سینا کامیاران
1 کلینیک تخصصی بیمارستان امام خمینی دیواندره
1 کلینیک تخصصی بیمارستان شهید چمران سروآباد
جهت مرور این سامانه لطفا از مرورگرهای IE نسخه نه به پایین استفاده ننمائید